Kuchyně
Prohlédnout →
Nábytek na míru
Prohlédnout →
Dveře
Prohlédnout →
Podlahy
Prohlédnout →
Naše služby
Prohlédnout →
Navštivte náš showroom
INSPIRACE
Pomůžeme vám vybrat ten správný styl podlahy pro váš domov! Prohlédněte si naše krásné galerie podlah a začněte.
Tradice a moderní technologie
Jsme váš spojenec v dosahování dokonalosti a barevného sladění estetiky s praktičností. Naše
společnost zastává roli nejen architektů, ale také poradců, kteří vám pomohou dosáhnout toho
nejlepšího vzhledu a funkčnosti pro váš domov.

S naší dlouholetou tradicí, spoluprácí s ověřenými a spolehlivými českými výrobci a
dodavateli a moderními technologiemi jsme schopni nejen interiér navrhnout, ale také ho i
kompletně vybavit a zařídit. Důraz klademe na praktické a funkční interiéry, které skvěle
slouží každodenním potřebám.

Jsme zde proto, abychom spojili tradici s moderními technologiemi a vytvořili pro vás
interiér, který bude nejen krásný a stylový, ale také praktický a přizpůsobený přímo pro vás.
Proč byste si měli vybrat nás?

✔ Nejmodernější česká výroba
✔ Bezplatná kalkulace
✔ Služby nejvyšší kvality od návrhu po realizaci
✔ Kvalitní a moderní materiály
✔ Osobní schůzky s architekty
✔ Showroom s prezentací materiálů a produktů
I.

Základní ustanovení


Společnost design-interieru, se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 147 00 Praha 4, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C
182466 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále
jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), následující osobní údaje:

jméno, příjmení

e-mailovou adresu

telefonní číslo

adresu/sídlo

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: design-interieru, Náměstí 14. října 1307/2, 147 00 Praha 4

email: info@design-interieru.cz

telefon: +420 702 113 072

IČO: 29056969

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů


Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1
písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží
nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů
umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů


Správce uchovává osobní údaje

za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je
za výše uvedeným účelem po dobu 15 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a
f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě
souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou
poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte


právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Dále máte právo zasílaná obchodní sdělení a newslettery kdykoliv odhlásit a to jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz
v obchodním sdělení.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů


Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, šifrování, zálohy

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení


Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém
rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s
podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle
novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2019.ZAVŘÍT